2011. november 19., szombat

Beszámoló a hímzőszakkör első félévéről

A hímző szakkör a 2010/2011-es tanév második félévében indult el az iskolában, 8 fővel, heti 1 órás foglalkozásokkal. A lehetőség az iskola valamennyi tanulója számára adott volt, a jelentkezők nagy része mégis a 7-10 éves korosztályból került ki.

A szakkört a hímzés-varrás alapeszközeinek megismerésével és alapfogásainak elsajátításával kezdtük. Minden gyermek elkészítette saját tűpárnáját, melynek összeállítása és díszítése kapcsán az elő- és tűzőöltést, illetve a lánc-, szál- és szálkaöltést és a gyöngyvarrást gyakorolták.

Következő munkánk a hímző-doboz (a hímzéshez, varráshoz szükségek eszközök, anyagok tárolására) összeállítása és díszítése volt. E munka során újabb öltés-formát ismertek meg a gyerekek, saját monogramjukat készítették el keresztszemes hímzéssel, ezek kerültek rá a dobozokra.

A keresztöltéseket ezután kalotaszegi és palóc motívumok hímzésével gyakoroltuk tovább.

Májusban ellátogattunk a Néprajzi Múzeumba, ahol az állandó kiállítás megtekintése során a gyerekek a népi díszítőművészetre koncentrált feladatlapok kitöltésével mélyíthették megszerzett ismereteiket.
Féléves munkánk „tárgyiasult eredményeit” iskolai kiállítás keretében mutattuk meg az érdeklődőknek.