2013. január 5., szombat

regőlés


Amott keletkezik egy ékes nagy út, amellett keletkezik egy halastó állás.
Haj, regü rejtem, regü rejtem.
Azt is felfogá az apró sásocska, arra is rászökik csodafiú szarvas, 
Noha kimennél, Uram, Szent István király, vadászni, madarászni,
De ha nem találál sem vadat, sem madarat, hanem csak találál csodafiú szarvast. 
Haj, regü rejtem, regü rejtem...