2013. november 2., szombat

Hegedűs Zoltán etnoszemiotika kutató előadása a zebegényi könyvtárban



Szimbólumkutatás Belső-Ázsiától a Kárpát-medencéig
Nyúlvadászat - szimbólumok nyomán

Az előadó 2006-ban Szíriában, 2009-ben pedig Kínában járt, ahol (mint korábbi útjain is) ősi szimbólumok után kutatott. Ebben a vetítettképes előadásában egy különös, a Kárpát-medencében is előforduló jelkép eredetét és összefüggésrendszerét tárta fel.

Az előadásban bemutatott jelkép a három körbefutó (és fülüknél egybekapcsolódó) nyúl, ami egyfajta ún. „vándormotívum”. Az előadó az eurázsiai példákat veti össze a magyar párhuzamokkal. E témában („Three Hares”) külön honlap is létezik, ez azonban nem ismeri a magyar előfordulásokat (!), ami nagyon is jellemzi a hazai és a nemzetközi kutatások viszonyát. Itthon csak mint nyugati eredetű Szentháromság-szimbólumként említik, pedig tőlünk keletebbre, több ezer km-re, a kínai Dunhuang barlangtemplomaiban találhatók a legrégibb (V. századi!) előfordulásai.
E motívum kapcsán Hegedű Zoltán bemutatja a nyúlnak, mint jelképállatnak a különböző kultúrákban való előfordulásait is.

Az előadás anyaga részben megjelent az "Ars Naturae III-IV. évfolyam 5-8. számában", e kiadvány honlapján további tanulmányok olvashatóak Hegedűs Zoltán tollából.

Az előadás 2013 november 12-én a zebegényi könyvtárban lesz 18 órai kezdettel.
Mindenkit szertettel várunk!